Over 40 jaar Dhimmi

Een verontrustende publicatie van Charles Gave, economoom en politiek verslaggever, die onderzoek deed naar de geboortecijfers van verschillende etnische groepen in Europa. Zijn conclusie?

“…binnen 40 jaar, zal bijna met zekerheid de meerderheid van de bevolking van Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Nederland moslim zijn.”

Gave vergeleek de geboortecijfers van de autochtone bevolkingen in de Europese landen met die van de moslims die in Europa woonachtig zijn. Moslimvrouwen baren gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen, terwijl de Europese vrouwen gemiddeld 1,6 kinderen voortbrengen.

“Nogmaals, dit zijn geen voorspellingen, maar berekeningen.”

Als deze cijfers zo blijven, en er is geen reden om aan te nemen dat ze zullen veranderen, zal er zich rond het jaar 2057 een omslagpunt voordoen. Dan leven er in Europa meer moslims dan niet-moslims.

Denk daar eens over na. Wij, maar vooral onze kinderen en kleinkinderen zullen dan onder moslimheerschappij moeten leven. Als christen betekent dat in het gunstigste geval Dhimmi worden: in leven blijven in ruil voor Djizja, een aparte belasting voor niet-moslims. En het opgeven van onze rechten en vrijheden natuurlijk.

Is dat wat we willen? Het lijkt er wel op. Hoewel nationalistische partijen overal in Europa in opkomst zijn, lijken de zittende regeringen, Macron en Merkel voorop, vastbesloten om zo veel mogelijk moslim-migranten naar Europa te halen. Je zou haast denken dat er een vooropgezet plan achter zit…

Wat kunnen we doen? Drie dingen. Anderen in je omgeving bewust maken van deze grimmige toekomst. Nationalistische politiek steunen. En vooral: zelf zoveel mogelijk kinderen maken. Dat zijn we aan onze voorouders én onze kinderen verplicht.

Advertisements
This entry was posted in Actualiteit, Politiek, Rode pil. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s