De Alpha-mindset

Eerder gaven we vijf praktische stappen waarmee je kunt beginnen om een zelfbewuste en onafhankelijke man te worden. Je moet wel bedenken dat deze stappen niet een doel op zich zijn en dat je puur door het volgen van deze stappen geen Alpha wordt. Het gaat niet om deze stappen. Het gaat om de invloed die ze hebben op je geest. Een masculiene man ben je niet door uiterlijke kenmerken of bepaald gedrag, maar door het hebben van een vrije en zelfbewuste geest.

Alpha is een mindset
Een Alpha kenmerkt zich door een aantal eigenschappen. Hij weet wat hij wil en gaat recht op zijn doel af. Hij is dominant en neemt in een groep automatisch een leiderschapsrol op zich. Hij is zelfverzekerd en niet op zoek naar de goedkeuring van anderen. Hij is zelfbewust en vergelijkt zichzelf niet constant met anderen. Hij is besluitvaardig, twijfelt niet over genomen beslissingen en heeft zelden spijt. Hij blijft kalm, is de baas over elke situatie en heeft controle over zijn emoties. Hij kent zijn sterke en zwakke kanten, hij heeft een dikke huid en kent zelfspot.

Je ziet dat deze kenmerken niet te maken hebben met uiterlijk, rijkdom of macht, maar met een bepaalde mindset. De eigenschappen van een Alpha komen voort uit een aantal grondbeginselen die te maken hebben met vrijheid, de basisbehoefte van elke man:

  • Hij is niet op zoek naar de goedkeuring van anderen. Veel mannen leven in angst dat ze tekortschieten in de ogen van andere mensen en zijn steeds gericht op het ‘pleasen’ van mensen in hun omgeving. Vaak is dit een overblijfsel uit hun jeugd. Een Alpha laat zich niet leiden door deze angst. Hij heeft lak aan de mening van andere mensen en denkt bij besluiten niet na over wat anderen ervan zullen vinden. Zelfs de afwijzing van een vrouw, de grootste angst van veel mannen, deert hem niet. Hij is vrij van het oordeel van andere mensen.
  • Hij is zich bewust van zijn zwakten, maar vooral ook van zijn sterke kanten. Hij leert van zijn fouten en is trots op zijn eigen prestaties. Bij een uitdaging schrikt hij niet terug en hij zal zelden denken: dat kan ik niet. Er zijn een hoop mannen negatief over zichzelf denken en zichzelf in gedachten steeds naar beneden halen. Een Alpha heeft deze negatieve gedachten niet. Hij is vrij van het oordeel van zichzelf.
  • Hij vergelijkt zichzelf niet met anderen. Natuurlijk kijkt een Alpha ook naar wat andere mannen bereikt hebben, maar dat doet hij niet om zichzelf de put in te praten, jaloers te worden of zich beter te voelen over zichzelf. Dat is ook onzinnig, want er is altijd wel iemand die meer presteert. Een Alpha is gefocust op zijn eigen ontwikkeling en prestaties en kan hierdoor oprecht respect hebben voor de prestaties van anderen.

De Alpha-mindset komt niet voort uit status of macht. Het is juist andersom. Succesvolle mannen klimmen tot grote hoogten doordát ze volgens deze grondbeginselen leven. Ze hebben een vrije, onafhankelijke geest en dat is de sleutel tot succes en een goed leven.

Alpha is een weg
Er zijn zogenaamde ‘natuurlijke Alpha’s’, mannen die in hun genen al de kenmerken van masculiniteit hebben meegekregen en in hun opvoeding de ruimte kregen deze ten volle te ontwikkelen. Maar dat zijn er slechts een handjevol. Verreweg de meeste mannen beginnen op achterstand, want onze samenleving is ingericht op het onderdrukken van masculiniteit en onze ouders weten ook niet meer hoe ze ons moeten helpen onze mannelijkheid te ontwikkelen. Zij moeten Alpha wórden.

Maar niemand wordt zomaar van de ene op de andere dag een Alpha. Dit is een proces dat jaren kan duren. Daarnaast worden sommige mannen meer Alpha dan anderen. Weinig mannen bereiken de eenzame hoogten van überAlpha’s als Donald Trump. Dat moet ook niet je streven zijn. Het gaat er om dat je zodanig man bent, dat je succesvol bent in je eigen omgeving. Dat je jezelf ontwikkelt, een goed inkomen hebt, een succesvolle relatie met je vrouw, invloed kunt uitoefenen op de mensen om je heen, dat je verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van je gezin, etc. Iedere man zou hiernaar moeten streven en daarmee kun je vandaag beginnen. De reis van duizend mijl begint met een enkele stap.

Alpha is niet het doel
Dit laatste deel is gericht aan christenen, maar geldt natuurlijk ook voor niet-gelovigen. Het klinkt misschien vreemd na het lezen van dit stuk, maar Alpha worden is niet het doel. Het is een middel om tot het uiteindelijke doel te komen: het eeuwige leven voor jezelf en je gezin. Ieder mens is verantwoordelijk voor de eeuwige bestemming van zijn ziel: hemel of hel. Als man ben je daarnaast ook verantwoordelijk voor de zielen van je gezin. Je bent hoofd van je vrouw en je gezin, specifiek ook in geloofszaken.

De Alpha-mindset is hierbij een enorm belangrijk hulpmiddel. Het helpt je om gefocust te zijn op je eigen ontwikkeling in plaats van jezelf te verliezen in loos tijdverdrijf en amusement. Het helpt je om onderscheid te kunnen maken tussen wat waar is en wat leugen. Het helpt je om een goed huwelijk te hebben, waarin je vrouw jouw gezag aanvaard en jullie je kunnen richten op een christelijke opvoeding van de kinderen. Het helpt je om succesvol te zijn in je loopbaan, om een eigen bedrijf te beginnen, om goede investeringen te doen. Het helpt je om invloed te hebben in je buurt, in de kerk, in een politieke partij. En het helpt je om je klaar te maken voor de toekomst, zowel de aardse als de hemelse.

Posted in Alpha | Leave a comment

Wees als Noach

Gezien de recente ontwikkelingen in de wereld zou het onverstandig zijn om onderstaand artikel gelijk af te doen als complottheorie.

“Volgens een officier van de Duitse special forces KSK trainen de troepen niet langer op inzet in het buitenland, maar in Duitsland zelf, compleet met 3 bataljons paratroepers. De reden is dat er al alleen al in Duitsland zo’n 20.000 tot 35.000 ISIS terroristen klaar zouden staan om op commando een terreuroorlog tegen de bevolking te beginnen. Naast Duitsland zouden Nederland en Frankrijk de belangrijkste doelwitten zijn.”

[…]

“Volgens onze informatie zou er eind maart 2017 een groot offensief in Europa moeten komen, dat zal beginnen met tegelijkertijd honderden aanslagen op verschillende plaatsen. Niet politieke of militaire locaties, maar winkelcentra, parken, kermissen, volksfeesten etc. zullen het doel zijn. Direct daarna, als er chaos uitbreekt en de reddings- en nooddiensten nog bezig zijn, begint de aanval van de grondtroepen. Ook dan zijn ALLEEN burgers het doelwit. Totdat wij kunnen reageren zullen er al duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden doden zijn. En omdat ze in groepen van 10 tot 20 man opereren, zal dat nog complexer worden.”

Of dit bericht nu waar is of niet, feit is dat onze beschaving in verval is en het er naar uit ziet dat we op korte termijn in heel Europa te maken zullen krijgen met rellen, opstanden en mogelijk burgeroorlogen tussen moslims en de Europese volken.

Je hebt als man de verantwoordelijkheid om jezelf en je gezin voor te bereiden op crisissituaties. Dat betekent dat je jezelf moet kunnen verdedigen, kunt zorgen voor onderdak, voedsel en water, en een vluchtplan klaar moet hebben voor het geval in jouw woonplaats de pleuris uitbreekt. Niet voor niets riep de regering in Duitsland haar burgers onlangs op om noodpakketen in huis te hebben.

Zorg dus dat je voorbereid bent. Wellicht lachen mensen je uit, maar dat deden ze bij Noach ook.

Later meer hierover…

Posted in Actualiteit, Survival | Leave a comment

De vrije pers

Geert Wilders wordt vaak verweten dat hij niet meer in de bekende talkshows verschijnt en aan de televisiedebatten tussen lijsttrekkers niet meedoet. Onze onafhankelijke pers heeft de belangrijke taak, zo wordt dan gezegd, om de politiek te controleren en onze vrije, democratische rechtstaat te bewaken. Door zich aan deze controle te onttrekken laat Wilders zien dat hij alleen democratisch is als het hem uitkomt, is het verwijt.

Wie denkt dat deze kritiek terecht is en het belachelijk vindt dat Wilders zich zelden meer door onze media laat ondervragen, moet het volgende filmpje bekijken. Het is een uitzending van Pauw & Jinek waarin Thierry Baudet te gast is, de oprichter van de nieuwe rechtse politieke partij Forum voor Democratie. Het commentaar onder het filmpje spreekt voor zich. Let vooral ook op Frits Wester, parlementair verslaggever voor RTL en een van de bekendste journalisten op televisie, die hier samen met Jeroen Pauw en Eva Jinek onze ‘onafhankelijke pers’ vertegenwoordigd. Ook aanwezig is ene Marieke Dubbeldam, een columniste van het AD, die zich verbeeldt een mening over politiek te hebben en een duidelijk voorbeeld is van iemand die geen idee heeft van zaken die zich buiten haar directe ervaringen afspelen.

Laat dit tevens een wijze les zijn voor Baudet. Het is zinloos om in dit soort programma’s te komen opdraven, zoals Geert Wilders jaren geleden al ontdekte. Alle grote media in Nederland zijn gericht op het isoleren en monddood maken van rechtse denkers en politici. Baudet kan zich beter richten op zijn eigen kanalen, want meer en meer mensen gaan op zoek naar alternatieve media nu onze ‘onafhankelijke en vrije’ mainstream media steeds opzichtiger door de mand valt.

Posted in Actualiteit, Politiek, Rode pil | Leave a comment

Internationale vrouwendag

Efeziërs 5:22-24
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.

1 Timotheüs 2: 9-10
Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.

1 Timotheüs 2: 11-12
Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.

1 Petrus 3:6
Denk eens aan Sara, die haar man Abraham gehoorzaamde en hem als hoofd van het gezin respecteerde. Volg haar voorbeeld door goed te doen en wees niet bang, dan bent u dochters van haar.

1 Petrus 3:7
Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk…

Posted in Actualiteit, Feminisme | Leave a comment

Valse petitie

Recentelijk is er een petitie rondgegaan die politici waarschuwt de christelijke traditie niet in te zetten voor politiek gewin. De petitie is ondertekend door prominente christelijke mensen in Nederland en een duidelijke sneer naar Geert Wilders, die zich immers herhaaldelijk opwerpt als beschermer van onze ‘christelijke cultuur’.

De petitie geeft vijf stellingen over het christelijk geloof en politiek:

  1. Boezemvrienden worden we (gelukkig!) nooit.
  2. Ons koninkrijk is niet van hier.
  3. ‘Christelijk’ is een uitnodiging, geen afgrenzing.
  4. De christelijke cultuur is barmhartigheid.
  5. De christelijke moraal maakt het politici onmogelijk.

Van punt 1 en 2 kun je niet heel veel zeggen. Boezemvrienden worden we (kerk en politiek) niet en inderdaad ons koninkrijk is niet van hier. Bij punt 3 gaat de petitie echter flink de mist in. De schrijvers stellen dat jezelf ‘christelijk’ noemen om daarmee hele groepen anderen buiten te sluiten (de sneer naar Wilders) geen optie is binnen onze traditie. Ze citeren daarbij Paulus’ uitspraak over ‘Jood noch Griek’ (Gal. 3:28) als bewijs dat christenen niemand mogen buitensluiten. Maar dat is een vals argument. Paulus heeft het over eenheid ‘in Christus’, een spiritueel concept dus, en geen opdracht om aardse culturen daarom maar te mengen. Bovendien vergeet men een andere opdracht van diezelfde Paulus, namelijk om zondaars uit de Kerk te gooien om de zuiverheid te bewaren. Het uitsluiten van mensen om de Kerk te beschermen is dus wel degelijk onderdeel van het christelijk geloof.

Daarnaast, de oproep van Jezus ‘Heb uw vijand lief’ is geen verbod op zelfverdediging. Alsof wij christenen ons blijmoedig moeten laten afslachten door onze vijanden. De duizenden christenen die in de afgelopen 1400 jaar hun leven gegeven hebben in de strijd tegen de moslims bij Tours, Levanto en Wenen, zouden zich in hun graf omdraaien.

In het vierde punt van de petitie wordt het grote gebod van Jezus aangehaald: “Heb God lief boven alles en behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.” In de Bijbel staat echter niet ‘ander’, maar ‘naaste‘. In het Grieks staat er πλησίον (plēsíon) en dat betekent ‘dichtbij, buur, landgenoot, christen of vriend’, en in de Engelse vertaling staat er ‘neighbour’. Door heel slinks het woord ‘ander’ te gebruiken, suggereren de schrijvers dat Jezus ons gebiedt om iederéén lief te hebben, inclusief vijanden van onze cultuur. Maar het gebod zegt dat wij onze naaste moeten liefhebben, de mensen in onze naaste omgeving dus. Mensen in Syrië zijn niet onze naaste, net zomin als mensen in Cambodja dat zijn. Waren ze dat wel, dan had Jezus niet het woord naaste gebruikt, maar simpelweg gezegd dat je iedereen moet liefhebben. Je familie, vrienden en buren zijn je naaste, die moet je liefhebben. Het is absurd om met een beroep op dit gebod de hele wereld hierheen te halen.

De opstellers van de petitie hebben gelijk als ze zeggen dat het christelijk geloof niet in een politiek program te vatten is. De wens aan het eind van de petitie dat kinderen weer het mooie van de christelijke traditie moeten leren kennen, is ook niet verkeerd. Maar als je denkt dat je de christelijke cultuur van Europa niet hoeft te beschermen door politiek handelen, geef je blijk van een totaal gebrek aan historisch besef. En door zich zo af te zetten tegen hen die onze christelijke cultuur wél willen beschermen, laten de schrijvers zien dat ze volledig los staan van de werkelijkheid. In de strijd tegen de islamisering van Europa heb je meer aan een politicus die de christelijke cultuur wil beschermen dan aan een vroom pamflet van vooraanstaande christenen die willen pronken met hun morele superioriteit.

Posted in Actualiteit, Geloof en kerk, Politiek | Leave a comment

Europa 2050

Image | Posted on by | Leave a comment

Binnenkort ook bij u in de buurt?

Deze beelden werden vandaag geupload. Waarom zitten deze beelden niet in het journaal? Zijn ze niet relevant? Of passen deze soms niet in de linkse schijnwerkelijkheid?

Posted in Actualiteit, Politiek, Rode pil | Leave a comment