Boycot Querido

Jip en Janneke – Sinterklaas komt! Uitgegeven in 2002:
ZwartePiet 2002

Jip en Janneke – Sinterklaas komt! Uitgegeven in 2017:

Zwarte Piet 2017

Nergens in de 2017-editie komt het woord ‘Zwarte Piet’ nog voor. Overal staat ‘Piet’. Uitgeverij Querido werkt zo vrijwillig mee aan de vernietiging van onze cultuur. Boycot ze! Als je graag Jip en Janneke voorleest aan je kinderen, haal de boeken dan tweedehands in huis.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Virtue-signalling

Er bestaan van die mooie Engelse termen die haast onvertaalbaar zijn en in vertaling nooit zo scherp en doeltreffend zijn als onvertaald. Self-righteous is zo’n term. Het betekent zoiets als de zelfgenoegzaamheid van iemand die denkt dat hij het bij het juiste morele eind heeft en de rest niet. Dergelijke mensen zijn er zo van overtuigd dat ze gelijk hebben, dat ze niet meer aan zelfreflectie doen.

En dat zijn ze niet in stilte. Ze moeten en zullen hun gelijk ook overal en altijd verkondigen. Denk aan van die irritante atheistjes die die ‘domme gelovigen’ wel eens zullen uitleggen dat er heus geen God bestaat. Of denk aan de pro-Palesteinse activisten Greta Duisenberg en Dries van Agt, die van elke Palestein een engel maken en van elke Israeliër een duivel. Of types als Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw, de onuitstaanbare verpersoonlijkingen van self-rightous links.

In het verlengde van deze term is er recentelijk een andere Engelse term in zwang gekomen, die eveneens onvertaalbaar is. Ooit gehoord van ‘virtue-signalling’? Het betekent zoiets als pronken met je deugdelijkheid. Laten zien dat je deugt dus. Een goed voorbeeld zijn de bekende Nederlanders die na een ramp of een aanslag twitteren dat ‘hun gedachten en gebeden uitgaan naar…’ terwijl ze in hun grote villa op de sofa liggen. Dat doen ze echt niet omdat ze zo begaan zijn met de slachtoffers, maar omdat ze aan hun volgers willen laten zien dat ze absoluut goede mensen zijn (waarschijnlijk uit schuldgevoel dat ze het zo goed hebben).

De term wordt vooral gebruikt voor linkse mensen die daarmee willen laten zien dat ze absoluut progressief en tolerant zijn. Nog niet zo lang geleden stonden in alle kranten foto’s van politici (o.a. Pechtold) die hand in hand over het Binnenhof liepen. Daarmee lieten ze zien dat ze meeleven met de slachtoffers van geweld tegen homoseksuelen. Dat is typisch linkse virtue-signalling: een gebaar dat bedoeld is om te laten zien dat niemand zo tolerant is als zij. Het hoeft niet eens een actief gebaar te zijn. Simpelweg op social media je afkeer uitspreken over homohaat, racisme, xenofobie, islamofobie, of andere onzin, is al voldoende. Daardoor laat je zien dat je moreel deugt, dat je aan de juiste (want progressieve) kant staat. (Maar, denk je dat Pechtold dit ook zonder camera’s of beveiliging in de Haagse Schilderswijk zou doen?)

In christelijk Nederland wordt ook flink aan virtue-signalling gedaan. Theoloog Frank Bosman bijvoorbeeld, schreef een boze reactie op een actie van de anti-islam organisatie Pegida die met nagebootste christelijke symboliek het bouwterrein van een toekomstig moskee ontwijdde. Zijn stuk staat bol van heilige verontwaardiging. Hoe durven die mensen het christelijk geloof te gebruiken voor hun politieke acties?! Het kruis is er juist voor om mensen te omarmen! Blijf er met je poten vanaf! Enzovoorts. Uiteraard haalt hij er nog even Hitler en de Joden bij, want in ons land deug je pas echt als je politiek-rechts in verband brengt met anti-semitisme.

In werkelijkheid is deze Bosman natuurlijk helemaal niet woedend. Kan hem het nou schelen dat er wat opgeschoten jeugd met een kruis op een bouwterrein staat. Nee, de werkelijke bedoeling van deze column van de self-righteous Bosman is pronken met zijn morele superioriteit. Met zijn tirade tegen Pegida en zijn warme woorden over het omarmend kruis, wil hij laten zien dat hij deugt. Hij is pro-christelijk geloof maar vooral heel erg anti-rechts. Kijk mij eens begaan zijn met christenen én moslims? Het is pronken met morele veren om aan christenen én linksen te laten zien dat hij aan de goede kant staat.

Virtue-signalling is een perfecte term voor dit soort gedrag. Mogelijk raakt het Engelse origineel in onze taal wel in zwang, maar we willen toch kijken of een Nederlandse vertaling mogelijk is. Hieronder wat voorzetjes. Mocht je een goede suggestie hebben, post hem dan vooral in de comments.

Moreelpronken
Deugdpronken
Deugdwapperen
Deugdzwaaien
Moreelpatsen

Posted in Actualiteit, Geloof en kerk, Politiek | Leave a comment

Alpha

Gewoon Alpha.

Posted in Actualiteit, Alpha | Leave a comment

Vrouwen op de kansel? Gods plan!

Althans, volgens ene Lineke Blijdorp. Deze reli-femi schreef een boek over het Bijbelse personage Debora en concludeerde dat het Gods wil is dat er vrouwen op de kansel staan.

“Het is Gods plan om mannen en vrouwen naast elkaar aan de slag te hebben, dat zie je zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. In sommige gemeenten mogen vrouwen wel eens spreken op een doordeweekse avond, maar er zijn niet veel gemeenten waar vrouwen op zondagochtend om tien uur in de gemeente spreken. Dat is jammer, want dat is wel zoals het zou moeten zijn.”

Juist. Deze vrouw vertelt ons hoe het zou moeten zijn. Dat is, voor degene die het nog niet weten, het werkelijke doel van het feminisme: niks gelijke rechten, totale zeggenschap over alles. Weet dit vrouwtje dan niet dat de Schrift zegt dat vrouwen horen te zwijgen in de kerk en niet mogen onderwijzen? Ho, daar heeft ze natuurlijk ook een oplossing voor bedacht:

“Als je de teksten goed uitzoekt, vanuit de grondtaal, dan kun je niet anders dan concluderen dat de teksten echt alleen gelden voor de gemeenten aan wie ze zijn geschreven. Het zijn duidelijke instructies gericht aan die gemeenten waar correcties nodig zijn, omdat het er anders een puinhoop wordt. Paulus zou zich omdraaien in zijn graf, als hij in de gaten had dat er zo’n wet is gemaakt van zijn brieven.”

Juist. Het is de standaard uitvlucht voor mensen die zich niet op hun gemak voelen bij harde bijbelteksten en ze het liefst uit hun bijbel zouden scheuren: ‘Deze teksten zijn niet voor iedereen bedoeld, maar alleen voor die specifieke gemeente. En dus hoeven wij ons er niet aan te houden.’

Het probleem van deze tactiek is natuurlijk dat alles in de Schrift dan volstrekt arbitrair wordt, want je kunt overal wel onderscheid maken tussen de historische boodschap aan een specifieke doelgroep zoals die in de bijbelse boeken is opgeschreven, en de universele betekenis die deze boodschap voor alle mensen van alle tijden heeft.

De Tien Geboden? Alleen voor het volk Israël, niet voor ons. De plicht om je naaste lief te hebben? Alleen bestemd voor Jezus toehoorders van destijds. De oproep van Paulus om de wekelijkse samenkomsten niet over te slaan? Heb ik ook zo’n brief van Paulus gehad? Nee toch? Nou dan…

Volstrekte waanzin natuurlijk en precies de reden waarom theologie aan de verantwoordelijkheid van mannen moet worden over gelaten. De zonde van Eva, niet tevreden zijn met de plaats in de schepping die God haar gaf, is de zonde van iedere vrouw. Veel vrouwen nemen blindelings de appel aan en gaan in tegen de duidelijke regels in de Bijbel om hun eigen wereldse plannen te verwezenlijken.

De door deze reli-femi verafschuwde taken die vrouwen in de kerk traditioneel op zich nemen, ‘oppassen voor de kinderen, het pand schoonmaken, de kerstboom optuigen en koffie schenken’, zijn juist en weerspiegelen de visie die Paulus voor de kerk heeft. Mannen en vrouwen werken samen aan het Koninkrijk, maar hebben wel strikt gescheiden taken en verantwoordelijkheden. Passend bij hun kwaliteiten en tekortkomingen.

(Overigens blijkt deze Blijdorp ‘asieladvocaat’ te zijn. Dat hadden we kunnen raden.)

Posted in Feminisme, Geloof en kerk | Leave a comment

Gebrek aan ambitie

“Wat ik niet begrijp is waarom vrouwen gelijk zouden willen zijn aan mannen als ze ook beter zouden kunnen zijn? Dat is een gebrek aan ambitie en de reden dat mannen beter zijn!”

(Bron onbekend)

Posted in Retoriek | Leave a comment

In het leger

Wat als in deze clip de huidskleuren zouden zijn omgedraaid? Als een blanke sergeant een twintigtal schaarsgeklede zwarte vrouwen zou hebben rondgecommandeerd? Hoeveel Sylvana’s en linksisten hadden dan moord en brand geschreeuwd?

Ironisch genoeg kunnen blanke feministen niet publiekelijk jammeren over seksisme in deze video. Ze weten dat blanke vrouwen lager op de slachtofferranglijst staan dan zwarte mannen en ze het dus nooit zullen winnen van de zwarte Captain Jack.

Posted in Feminisme | Leave a comment

Wereldkerk

Op het links georiënteerde feminiene CIP (Christelijk Informatie Platform) is een artikel verschenen getiteld: Peter Paauwe: “De wereld moet zich thuis voelen in de kerk”

Peter Paauwe is duidelijk een wolf in schaapskleren. Een valse leraar. Een leugenaar. Waarom?

“Als er één kerk is die is gegroeid in de afgelopen jaren, dan is het wel de DoorBrekers. Wat begon met veertig volwassenen, groeide uit tot tweeduizend leden. Inmiddels zijn er meerdere locaties. Peter Paauwe, oprichter en senior pastor, deelt in deze videoserie drie lessen voor kerken die willen groeien. De eerste les: je moet de cultuur hebben van een wereldkerk.”

“Wat ik bedoel met een wereldkerk, is een kerk die voor de wereld is en waar de wereld zich thuis voelt,” zegt Paauwe.

Hier gaat Peter’s redenatie al compleet de mist in. En het illustreert direct waarom kerken als de AfBrekers zo populair zijn. Het voelt namelijk lekker om daar te zijn. Het VOELT lekker.

Gevoel is een uiting in het hier en nu. Een vluchtig iets dat met de toediening van een prikkel ieder moment weer kan veranderen. Een schitterend compas om op te varen dus: Ieder moment een andere kant op kunnen gaan.

Jezus’ boodschap was alleen niet om je goed te voelen. Hij zij: “Je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld.” De wereld is hedonistisch, gericht op de korte termijn. Je lekker voelen. Nu. Meteen. Als het goed voelt, dan is het goed. Dit is niet de weg voor christenen om te bewandelen. Christenen dienen op de lange termijn gefocust te zijn en dus op verstand en wijsheid.

Op basis van zijn observaties ziet hij in grote lijnen drie soorten kerken. “Ik zie kerken die vasthouden aan liturgieën, de oude manier van kerk zijn, krimpen.” De tweede categorie kerken houdt vast aan een orthodoxe benadering en blijft qua ledenaantal stabiel. “Maar we willen graag kerken die groeien,” vervolgt Paauwe. Hij ziet dat kerken van diverse stromingen die ervoor kiezen om vast te houden aan een Bijbelvaste benadering en dat combineren een weerspiegeling van een cultuur van deze tijd, groeien en bloeien. “Dat noem ik een wereldkerk.”

In de AfBrekers zitten veel mensen die van heinde en verre naar de betreffende locatie komen. Dat zijn niet allemaal nieuwe christenen. Velen zijn afkomstig uit andere kerken en zijn ook gezwicht voor het gevoel. Dat betekent alleen wel dat de plaatselijke gemeente niet meer plaatselijk is. De plaatselijke zichtbaarheid en plaatselijke impact wordt beperkt.

Daarnaast is het zeer interessant wat Paauwe meent te zien. Er is niks zo gevoelig voor vooringenomenheid als eigen observatie. Daarom zou hij zeer kritische vragen bij zijn waarneming kunnen plaatsen, maar dat lijkt hij niet te doen. Had hij dat wel gedaan, dan had hij namelijk dit onderzoek uit 2016 al eens gelezen, evenals ons artikel uit februari 2017 die daar over gaat: “Stop met het aanpassen van de Bijbel aan de huidige tijdgeest en accepteer het feit dat de inhoud van de Bijbel vaak schuurt en oncomfortabel is.”

Het omarmen van de cultuur is heel belangrijk, vindt Paauwe. “Toen de Psalmen werden gedicht rond 1900, was dat hele hippe, moderne muziek. Luther zei: als je tot de mensen wilt spreken, moet je spreken in de taal van de markt. Dus als we een wereldkerk bouwen, moeten we beginnen om de taal van de wereld te spreken. Wat zijn hun woorden, wat is hun taalgebruik, wat verstaan mensen?” Belangrijk is ook het eigentijdse. “Het lijkt op de wereld waar ze thuis in werken in wonen, in plaats van dat ze teruggaan naar honderden jaren geleden.”

Zoals het eerder genoemde onderzoek al aangeeft: In krimpende kerken gelooft men dat het christelijk geloof dient aangepast te worden aan de tijdgeest. Het kan best zijn dat de AfBrekers nu groeit, maar op de lange termijn zullen ze geen stand houden, want aards korte termijn gevoel regeert.

De eerste voorwaarde voor het brengen van de evangelie is dat mensen in een omgeving zijn, waarin ze zich comfortabel genoeg voelen om het woord te horen. “Je moet aansluiten bij de cultuur, zonder af te doen aan de boodschap.” Voor zijn gemeenteleden is hij ‘gewoon Peter’. “Je kunt jezelf dominee noemen en met dominee aangesproken worden. Als de kerk begint kun je connecten en onder de mensen bewegen, of je verstoppen in de pastorie en als laatste de kerk binnenkomen. Dat schept afstand.”

Bij de wereldkerk horen vijf waarden, in de visie van de DoorBrekers. Familie, gastvrijheid, gulheid, dienen, excellentie en ‘alles is mogelijk’. “Stel, je wordt uitgenodigd voor een villa. Groot zwembad, mooie lampen eromheen, groot buffet, iedereen prachtig gekleed. Je komt daar binnenlopen en ziet dat iedereen een geweldige tijd heeft. Je pakt je kopje koffie en je staat daar alleen. Niemand komt op je af. Wat denk je dan? Het huis kan geweldig zijn, de sfeer kan geweldig zijn, maar je denkt bij jezelf: hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer weg? En ik kom nooit terug.”

Daar heeft hij zeker een punt: meer gericht zijn op nieuwkomers. Dat wil alleen niet zeggen dat alles wat hij daarvoor zegt klopt. En zo werkt het vaak bij dit soort leugenaars. Een prachtig krom betoog met aan het einde een statement waar je van denkt: “Ja, dat herken ik. Goed stuk.” Dat is precies de reden dat Albert Heijn mooie meisjes achter de kassa zet. De laatste ervaring blijft namelijk hangen. Maar ondertussen kun je in andere winkels veel dezelfde producten krijgen voor minder geld. Met andere woorden: Blijf je ogen gebruiken en blijf nadenken!

Posted in Actualiteit, Geloof en kerk | Leave a comment